Certyfikaty laboratorium

Krajowe Centrum Badań Genetycznych CentrumDNA dba o najwyższą jakość oferowanych badań. Laboratorium poddaje się regularnym kontrolom zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków.  Stosuje również system podwójnej kontroli próbki eliminujący ewentualne błędy laboratoryjne. Laboratorium ma także wdrożony system jakości ISO. Wszystko to pozwala zagwarantować Państwu pewne i jednoznaczne wyniki, a także profesjonalną obsługę..
 .
Certyfikaty jakości
  • GEDNAP 48 i 49 wydany przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej

gednapPrestiżowy certyfikat GEDNAP jest uznawany i honorowany na całym świecie, również przez grupę European Network of Forensic Institutes, która zrzesza europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne. Stanowi potwierdzenie najwyższej jakości wykonywanych analiz genetycznych.

Ma na celu ujednolicenie metod badań genetycznych stosowanych w europejskich laboratoriach kryminalistycznych oraz ocenę ich kompetencji.

.

  • International Society for Forensic Genetics (Prestiżowy certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej)

ISFGCertyfikat ISFG jest jednym z najważniejszych certyfikatów dla laboratorium genetycznego. International Society for Forensic Genetics to międzynarodowe stowarzyszenie promujące wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny  sądowej. Tylko nieliczne laboratoria otrzymują prestiżowe certyfikaty potwierdzające  jakość badań genetycznych w kierunku ustalenia ojcostwa, ISFG.

.

  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

kidlKIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

.

.

  • Certyfikat Rzetelności Programu „Rzetelna Firma”

rzfProgram Rzetelna Firma rekomenduje terminowość płatniczą oraz kreuje pozytywny wizerunek zrzeszonych firm. Certyfikat Rzetelności opublikowany on-line potwierdza rzetelność i przejrzystość danego przedsiębiorstwa. Wystawiany jest Krajowy Rejestr Długów. Podmiot zgłaszający chęć uczestnictwa w Programie Rzetelna Firma musi spełniać określone warunki wymagane do przyjęcia go do grona członków programu.

.

  • Certyfikat Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA

Świadczy o rzetelności i wiarygodności przedsiębiorstwa. Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów oraz partnerów gospodarczych. Propaguje zasady etyki, oraz rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi..

Wdrożony system ISO

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z normami jakości ISO/DIS 17025. W chwili obecnej laboratorium kończy prace zmierzające do uzyskania certyfikatu ISO 17025, który ostatecznie potwierdzi implementowane normy jakości.

Jest to system zarządzania jakością, który określa normy jakości pracy w laboratorium. Przyznawany jest przez Polskie Centrum Akredytacji.  Wymagania systemu ISO 17025 mają na celu potwierdzenie kompetencji laboratoriów w zakresie przeprowadzanych analiz.  Wykonywanie badań zgodnie z normami ISO 17025 oznacza, że każdy etap pracy w laboratorium wykonywany jest i nadzorowany zgodnie z surowymi kryteriami stawianymi przez normę.

Unikalny zestaw do pobrania materiału

ce_maleWymazówki znajdujące się w zestawie do samodzielnego pobrania materiału zostały wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu ich wytworzenia i sterylizacji jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). To sprawia, że możemy używać oznaczenia CE na naszych zestawach (numer 0197).

.

zobacz_jak_wyglada_praca_w_lab_01Laboratorium współpracuje także z wieloma cenionymi lekarzami i biegłymi sądowymi z zakresu genetyki. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych certyfikatów lub referencji, zapraszamy do kontaktu.

.

Więcej informacji