Pewny wynik testu dzięki analizie 24 markerów!

Czy wiesz, że wykonując badanie na podstawie 24 markerów DNA otrzymasz wynik 1000 razy pewniejszy w porównaniu z zestawem 16 markerów? Nie każdy o tym pisze, a jest to bardzo ważne szczególnie kiedy w badaniu biorą udział dwie osoby (ojciec i dziecko). Sam wynik badania wskaże jeden z dwóch rezultatów – wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie ojcostwa.

3 podstawowe elementy, które znajdziesz na wyniku badania:

pewny_wynik   Profile genetyczne osób badanych

  Słowną interpretację otrzymanego rezultatu

  Podpisy i pieczątki osób wykonujących badanie

Zobacz jak wygląda przykładowy wynik…

.

Wynik badania w języku polskim i/lub angielskim możemy przekazać na kilka sposobów (można wybrać wszystkie opcje): tradycyjną pocztą jako list, telefoniczni i/lub e-mailowo.

.

Kliknij w obraz, aby powiększyć

 

 Jak odczytać wynik testu?

Często klienci pytają czy będą potrafili odczytać wynik, który otrzymają? I czym tak naprawdę są profile genetyczne?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest profil genetyczny. To nic innego jak „genetyczny odcisk palca” unikalny dla każdego z nas (wyjątkiem są bliźnięta jednojajowe). Składa się on z pewnej liczby markerów, czyli miejsc na DNA, które opisane są za pomocą dwóch liczb (jedną dostaje się od ojca, drugą od matki). Po wykonaniu badania otrzymuje się profile genetyczne ojca oraz dziecka i porównuje się je ze sobą.

Słowna interpretacja wyniku

Poniżej przedstawiamy przykładowe interpretacje wyniku wraz z profilami genetycznymi. Uwaga! Przykłady prezentowane na naszej stronie zawierają nieprawdziwe dane osobowe oraz losowe liczby.

Potwierdzenie ojcostwa jest wtedy, kiedy we wszystkich analizowanych markerach dziecko i mężczyzna posiadają wspólną liczbę.

.

Wykluczenie ojcostwa jest wtedy, kiedy w więcej niż 4 analizowanych markerach dziecko i mężczyzna nie posiadają wspólnej liczby.

wykluczenie2

.

Więcej informacji: